Etkinliklerimiz

Başka Bir Siyaset Okulu Mezunlar için Burs Programı

Sıfır Ayrımcılık Derneği, başta Roman toplulukların ve dezavantajlı grupların yaşadıkları sorunları görünür kılmaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla bir burs programı başlatıyor. Bu burs programı çerçevesinde Başka Bir Siyaset Okulu Mezunu olup yaşadıkları çevredeki sorunları fotoğraf, video, tasarım, haber, röportaj, araştırma gibi yollarla görünür kılma projesi geliştiren on genç 1000€ burs ile ödüllendirilecektir. Ayrıca bu gençlerin ilgilendikleri konu ile ilgili araştırma ve gözlemlerde bulunmak üzere İsveç’e yapacakları seyahat masrafları da ödül kapsamında karşılanacaktır.

Burs’a aday olabilecek çalışma konuları: Burs programı, başta Roman toplulukların ve dezavantajlı grupların  maruz kaldığı ekonomik, sosyal, kültürel, cinsel, politik, mekânsal ayrımcılıkları ve yaşadıkları sorunları konu edinen çalışmaları teşvik etmek ve görünür kılmayı amaçlanmaktadır. Bu sayede yaşanan sorunların kamuoyu gündemine gelmesi ve ayrımcılıkla mücadelenin güçlenmesi hedeflenmektedir.

Burs’a aday çalışma formatları:Burs’a aday gösterilen projeler için belli bir yöntem kısıtlaması yoktur. Bu projeler makale, haber, röportaj, belgeleme, haritalama çalışması gibi yazılı olabileceği gibi, tasarım, performans, müzik, video, fotoğraf, çizim gibi sanatsal formlarda da kurgulanabilir. Ödüle layık görülen çalışmalar Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yayınlanabilir ve paylaşılabilir.

Başvuru Yöntemi: Bursa aday olmak isteyen Başka Bir Siyaset Okulu mezunlarının projelerini başvuru formunu doldurarak belirlenen tarihe kadar göndermeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi:

Burs Takvimi: