Ders Programı

Eğitim programı boyunca aktif yurttaşlık, sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi ve Avrupa’da ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi ile Romanlara yönelik politikalar gibi çeşitli siyasal konular işlenecektir. Aynı zamanda ayrımcılık ile sosyal içerme, toplumsal cinsiyet, sanat ve aktivizm gibi tematik konularda eğitimler verilecektir.

Katılım ve liderlik için beceri gelişimine de önem veren program siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, kamuya hitabet gibi pratiğe yönelik modüller de içerecektir. Dersler grup aktiviteleri ve atölyeler ile desteklenecektir.

BBSO – 2018 Eğitim Programı