Katılımcılar

BAŞKA BİR SİYASET OKULU
KATILIMCI PROFİLLERİ
4-10 Haziran 2017

Hasret Dinç
İstanbul
03/12/1985
Anadolu Üniversitesi, 2. Sınıf öğrencisi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Eğitim, önyargı, sosyoekonomik sorunlar
• BBSO’dan beklentileri: Sorunların nasıl çözülebileceğine dair eğitimli olmak
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Toplumun ağabeyi olmak, yaşanan sorunların çözümünde rol oynamak

Çağlar Yeltekin
Tekirdağ
07/06/1988
Muratlı Genç Romanlar Derneği Başkanı, siyasi parti üyesi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Maddiyat, etnik gruba olan önyargı
• BBSO’dan beklentileri: Siyaseti iyi öğrenmek, aktif katılım için donanım edinmek
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: 10 yıl sonra: Belediye başkanı olmak

Şafak Hayta
Manisa
18/03/1992
Süleyman Demirel Üniversitesi, Enerji Bölümü öğrencisi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Roman gençlerinin önündeki en büyük engel kendileridir, özgüvenli olmalı ve kendilerini bilgilendirmelilerdir
• BBSO’dan beklentileri: Hayat felsefesi oluşturabilecek, uğrunda mücadele edilecek, onurlu, dürüst, iyi kalpli bireyler olma düsturunu benimsetecek donanımlar sağlanması
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Gücünün ve enerjisinin yetebildiği, bulunduğu yerden uzak bir yerde olmak

Zühal Gezicier
Gaziantep
01/05/1988
Gaziantep Üniversitesi, Kadın Çalışmaları yüksek lisans öğrencisi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Fırsat eşitsizliği, toplumsal önyargılar, toplumun kendine yönelik ‘biz hiçbir şeyi başaramayız’ şeklindeki önyargıları, ve Roman, Dom, Lom halkının içinde bulunduğu maddi yoksunluk
• BBSO’dan beklentileri: Savunuculuk ve hak temelli yaklaşımlar konusunda kendini güçlendirmek
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Akademisyen olmak, hem hak temelli yaklaşımda, hem Çingene halkının dil ve kültürü konusunda yeni nesilin yetişmesine katkıda bulunmak

Adile Karabulut
Hatay
30/07/1979
Hatay Dom Kadınlar Derneği
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Sosyal dışlanma sorunu; eğitim sağlık gibi hizmetlere ulaşamama, kültürel hayata katılamama, emek piyasasından kopma gibi çok boyutlu bir katılım sorununa yol açmaktadır. Tüm bu sorunların altında yatan neden ise yoksulluktur
• BBSO’dan beklentileri: Okul katılımcılarıyla hak temelli ayrımcılık vakalarına karşı kurulacak bir savunma, örgütlenme. Bu ağ Roman toplulukları için bir temsil rolü üstlenebilir, böylece yereldeki kent konseyi, küçük millet meclisi gibi karar alma mekanizmalarında Romanların varlığını sağlayabilir
• 110 yıl sonra kendini gördüğü yer: Nobel Barış Ödül töreninde, konuşmamı hazırlarken.

Volkan Ersoy
Kocaeli
18/01/1988
Gebze Belediyesi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Roman sivil toplum önderlerinin gençlerin toplumsal ve siyasal katılımının önünde engel oluşturması, tek başına Roma meselesini savunmak istemeleri. Roman gençlerinin diğer kesimlerdeki gençler gibi kişisel ve akademik gelişimlerini sağlayamaması
• BBSO’dan beklentileri:  Roman meselesi çerçevesinde doğru siyasetin nasıl yapılması gerektiği, Roman toplumunun siyasal geleceği ve programlarının ne olması gerektiği ile ilgili bilgi verip, gençlerin siyaset alanına katılması hakkında fikir üretilmesi
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Kişisel ve akademik gelişimimi en üst seviyelere çıkarmış, Roman sorununun çözümünde mutfakta olan, Roman olmanın diğer insanlardan farklı olmadığı bir dünyada çeşitli görevlere sahip olmak

Soner Durmuş
Artvin
05/05/1972
Artvin Lom Derneği, öğretmen
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: İletişim eksikliği, ekonomik yapı, eğitim düzeyleri, göçebe yaşam sürmeleri, ötekileştirme, adaletsiz uygulamalar
• BBSO’dan beklentileri: Kapasitemi geiliştirmek, yaşadığım topluma katkı sunmak, aktif toplumsal çalışmalara katılmak, Lom gruplarının sorunlarını dile getirmek, uluslararası alanda Lom gruplarını tanıtmak
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Lider konumunda

Seda Özbaskıcı
Samsun
23/07/1992
Karşıyaka Lisesi mezunu
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: : Kesinlikle önyargı
• BBSO’dan beklentileri: Bir Roman olarak her alanda kendini geliştirmek, asla az ile yetinmemek
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Kariyer sahibi ve mutlu bir evliliği olan

Tuğçe Tutal
Sakarya
10/01/1996
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller:  Yeteri kadar eğitim alamamak, küçük yaşta çalışmak veya evlendirilmek
• BBSO’dan beklentileri: Kendimizi geliştirmek, yeni insanlarla tanışmak, siyasal ve toplumsal alanda neler yapabileceğimi keşfetmek, etrafımızdaki insanlara bilgilerimizi aktarmak
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Müzik öğretmeni olup çevredekilere örnek bir birey olmak

Kezban Taşdelen
Hatay
29/09/1978
Domlar ve Romanlar Federasyonu
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Kalıplaşmış önyargılar ve bunların yol açtığı eğitim, istihdam gibi sorunlar, toplumun yaşadığı sorunlardan dolayı içine kapanması
• BBSO’dan beklentileri: Kapasitemi geliştirmek, okul sayesinde olumlu rol modeller çıkartarak Roman toplumunun meselelerine etki etmek, öğrendiklerimle dezavantajlı Dom kadınların kapasitelerine arttırmaya yönelik etkin çalışmalar yapmak
•10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Sivil toplum kuruluşunda yönetici

Gökhan Baskı
İstanbul
08/05/1986
Eğitimci, Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Toplumsal ön yargıların ve ötekileştirilmenin vermiş olduğu öz güven eksikliği, eğitimsizliğin vermiş olduğu mesleki yetersizlik ve bunun doğal sonucu ekonomik sıkıntılar, toplumdaki rol model eksikliği, ailelerin küçük yaştaki çocuklarından ekonomik beklenti içerisinde olmaları, Çingenelerin tarihi ve kökeni ile ilgili dinle ilişkilendirilmiş sadece rivayet kültürüne dayanan olumsuz anlatılar, devletin, romanların içinde bulunduğu hayatı görmezden gelmesi, politika üretmemesi
• BBSO’dan beklentileri: Roman hareketi için ortak akıl oluşturarak politik hareket üretilmesi. Aklımdaki sorular: yöneten ile yönetilen arasındaki sağlıklı ilişki nasıl olur, devlet bürokrasisinde etkin ve nitelikli şekilde romanlarında yer almasında konusunda eksiklikler nedir, toplumda farklı düşünen, yaşayan ve farklı alt kültürlere sahip insanların nasıl çatışmadan birlikte yaşayabilir, devletten nasıl hak talebinde bulunulur?
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Soyutlanmaların ve hakir görülenlerin olmadığı eşitlikçi bir toplumda yaşamak

Erhan Ergin
İzmir
05/03/1986
Aile Bakanlığı’nın Romanların sosyal içermesi için uyguladığı SIROMA projesinde arabulucu
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Roman toplumuna kanaat önderliği yaptıklarını düşünen bazı dernek ve kuruluşların varlıkları ve toplum üzerinde yaratmış oldukları kötü algılar
• BBSO’dan beklentileri: Üniversite eğitimini tamamlamış bir Roman genci olarak Roman toplumuna yalan olarak söylenen siyasi söylemlerin önünü keserek, toplumda bilinç oluşmasını sağlayıp farkındalık yaratmak
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Eğitimli, donanımlı, birbirleriyle yaşama iradesine sahip, ortak gelecek tasavvur eden Roman gençlerimizle aynı yolda bilinçli bir şekilde yürümek

Bahtiyar Özdemir
Bursa
08/11/1990
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Müzisyen
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Hiç bir engel olmadığını düşünüyorum. Yalnızca sivil toplum örgütlerinin ve derneklerin yanlış yönetildiği ve siyasal partilerin tam donanımlı gerçek kişilere ulaşamadığı kanısındayım.
• BBSO’dan beklentileri: Toplumsal, siyasal ve ekonomik anlamda Türkiye’de yaşayan Romanların problemleri hakkında net fikirler ortaya koyulup çözümlerine dair projeler üretebilmek, toplum adına hak savunuculuğu yapmak konusunda donanım kazanmak.
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Müzikal kariyerimi oldukça geliştirmiş, tüm halkım tarafından tanınan, onlara önderlik etmek üzere bir kaç sene sonrasında siyasete hazırlanan biri olarak hedefliyorum.

Levent Ören
Hatay
01/01/1988
Çalışmıyor
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Ayrımcılık
• BBSO’dan beklentileri: Topluma faydalı bir kişi olmak için kendimi geliştirmek
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Bürokrat olmak

Tugay Doğan
İstanbul
10/05/1992
Çankırı Karatekin Üniversitesi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Roman gençlerinin kendilerinin yapabileceklerini farkına varamaması, toplum içerisinde kendilerini farklı hissettiklerinden kimliklerini ve benliklerini öne çıkaramamaktadırlar. Bundan dolayı da siyasi hayatlarında bir görüş benimserken hep kendi hislerini ve yaşadıklarını öne çıkarırlar, yaşamış oldukları hayattan bir an önce kurtulmak istemelerinden dolayı bazen avutucu durumları fırsat gibi görürler ve inanıp giderler. Okuma yazma oranının çok düşük olması, okumuş ve iş sahibi arkadaşlarımızın Roman kimliklerini belli etmemesi ve birlik olma çabalarında bulunmaması.
• BBSO’dan beklentileri: Güncel konulara değinmesi, haksızlıklar karşısında yapılması gereken hukuki ve sosyal hakların anlatılması, bu yönde teknik ve beceri yöntemlerinin geliştirilmesi
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Roman toplumu güçlensin ve söz sahibi olsun diye iyi bir iş adamı olmayı istiyorum, o zaman biliyorum ki siyasette de sözüm geçecek. Güçlü olacağız, o zaman Roman toplumu da güçlenecek, Roman çocukları da yalnız olmadıklarını hissederler.

Eyüp Demirezen
Bandırma
22/06/1982
Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Etnik ayrımcılık, önyargı, eğitim yetersizliği, aile ve mahalle baskısı, ekonomik yetersizlik, tecrübe ve örneklerin bulunmaması, amaçsızlık, yoksulluk
• BBSO’dan beklentileri: Siyaset bilgisi edinmek, siyaseten tecrübeli kişi ve uzmanlarla çalışmak, program sonrasında bilgi ve alışverişi kesmemek
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Ülkem ve gençler için kalıcı projeler yapan, yapmış olanların yanında olmuş biri olarak

Elmas Köçkün
Uşak
01/11/1993
Uşak üniversitesi Tarih Bölümü
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Toplumsal baskı, dışlanmışlık, ailesel faktörler
• BBSO’dan beklentileri: Akademik bilgi ve beceri
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Tarih sosyolojisi alanında Yrd. Doç Elmas Köçkün olarak

Erdal Yalçın
İstanbul
14/07/1983
Bakırköy Belediyesi
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Ekonomik sebepler ve ayrımcılık
• BBSO’dan beklentileri: Ülke olarak her alanda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmamızın temelinde eğitimdeki sorunlar vardır. Bu gibi eğitimlerin bireylere fayda sağlayacağına inanıyorum.
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Belediye Meclis üyesi

Mehmet Demir
Diyarbakır
09/08/1982
Diyarbakır Domlar Ve Romanlar Kültür Dayanışma Folklor Gençlik ve Spor Kulübü
• Roman gençlerinin toplumsal ve siyasal hayata katılımının önünde gördüğü en önemli engeller: Romanlara karşı önyargı ve ayrımcılıktır
• BBSO’dan beklentileri: Kişisel gelişimimi sağlamayı, siyaset konusunda bilgi sahibi olmayı, farklı kentlerden gelen Romanları tanımayı istiyorum.
• 10 yıl sonra kendini gördüğü yer: Kendi kentimdeki gençlerin sorunlarına çözüm olabilecek bir pozisyonda olmayı hedeflemekteyim.

Mustafa Denizci
Çanakkale
18.10.1983
Müzisyen, Eğitmen – Mahmudiye Ortaokulu