Ana Sayfa

 

24-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Başka Bir Siyaset Okulu ve Mezunlar Buluşması Uluslararası oturumlar ile birlikte çevrimiçi olarak gerçekleşti!

İlk defa 2017 yılında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü olan Başka Bir Siyaset Okulu, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Avrupa Konseyi ve Olof Palme Center International’ın destekleri uygulanmaktadır.

Başka Bir Siyaset Okulu” bu yıl 18-35 yaş arasındaki 40 gencin çevrimiçi ortamda buluşması ile eğitime başladı.

Programda 18-35 yaş arasında, toplumsal meselelere duyarlı, liderlik potansiyeli gösteren, aktif yurttaşlık bilincine sahip tüm gençlerin katılımına açık tutulmuştur. Daha önce üniversite kulübü, sivil toplum örgütü ya da yerel yönetimler gibi kurum ve oluşumlarda aktif çalışmış/çalışmakta olan gençlere öncelik tanınmıştır.

 

Akademisyenlerden ve sivil toplum temsilcileri tarafından sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi, Avrupa ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi, Romanlara yönelik politikalar, toplumsal cinsiyet, küresel düzen, siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, sosyal girişimcilik ve kamuya hitabet gibi bir dizi eğitimler verilmektedir.

Aynı zamanda her yıl düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu Mezunlar buluşması etkinliği ile  , 31 Ekim 2020’de uluslararası arenada Roman sivil toplumu adına politika üreten isimleri, çevrimiçi toplantıda bir araya getirdi.

Toplantıda, Geçmişten Günümüze Roman İçermesine Yönelik Politikalar, Roman İçermesine Sektörel Yaklaşımlar, Aday Ülkeler Bakımından Avrupa Birliği’nin Roman İçermesine Yaklaşımı, COVID-19 Sonrası Sosyal Politikalar, Batı Balkanlar ve Türkiye Özelinde Roman İçermesine Bölgesel Yaklaşım konularının tartışıldı.

Toplantıya katılan isimlerden bazıları:

Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü Bölüm Üyesi Walter Wolf,  Avrupa Eğitim Vakfı Mesleki Eğitim ve Öğretim ve Sosyal İçerme Uzmanı, Sırbistan, Türkiye ve İsrail Operasyonları Departmanı Ülke Koordinatörü Lida Kita, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İktisadi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Yöneticisi Mehmet Caner Demir, ERGO Network Politika ve Proje Koordinatörü Mustafa Jakupov, Roma Active Arnavutluk Direktörü Adriatik Hasantari , Olof Palme Center Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Helin Şahin, Regional Cooperation Council Politika Uzmanı Mimoza Gavrani. Öğretim üyesi&Araştırmacı, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Dr. Başak Akkan ,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ertan Aksoy’dur.

Başka Bir Siyaset Okulu‘nun hedefi toplumsal meselelere ilgi duyan gençlerin ve genç Romanların siyasal ve sosyal alanda aktif yurttaşlar olmalarını teşvik etmek ve karar verici mekanizmalara katılımlarını arttırmaktır. Bu doğrultuda eğitim programı boyunca aktif yurttaşlık, sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi ve Avrupa’da ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi ile Romanlara yönelik politikalar gibi çeşitli siyasal konuların yanında ayrımcılık ile sosyal içerme, toplumsal cinsiyet, sanat ve aktivizm gibi tematik konular işlenir. Katılım ve liderlik için beceri gelişimine de önem veren program siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, kamuya hitabet gibi pratiğe yönelik modüller de içerir. Dersler grup aktiviteleri ve atölyeler ile desteklenir.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ise, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı toplulukların sosyal-kültürel açıdan gelişme göstermesini hedefler. Ayrıca bu topluluklara yönelik ön yargı ve ayrımcılığa karşı toplumun diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleşmesi için çalışmalar yapar.

“Herkes farklı, herkes eşit” ilkesi temelinde çok kültürlü bir yaşamın koşullarını yaratmaya, geliştirmeye ve korumaya yönelik çalışmalar yaparken dezavantajlı toplulukların kendi içlerinde ve tüm toplumla maddi manevi dayanışma ilişkilerini kurmayı, geliştirmeyi, korumayı ve ilerletmeyi hedefler.